X
تبلیغات
عمار با بصیرت - دعای سبحان ا... یا فارج الهم و یا کاشف الغم......
عمار با بصیرت
 
مبشر منتظر
لینک دوستان
لوگوی همسنگران
محفل منتظران ظهور
لینک های دوستان

حامیان دکتر سعید جلیلی

با خواندن این دعا در ماه رجب حاجت روا شوید:

نیت کنید(سبحان ا... یا فارج الهم  و یا کاشف الغم فرج همی و یسر أمری و أرحم ضعفی من حیث لا أحتسب یا رب العالمین)

حضرت رسول فرمودند:هرکس مردم را از دعا با خبر کند در گرفتاری اش گشایش پیدا می شود.


[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ 23:44 ] [ عمار ]

درباره وبلاگ

تاریخ یعنی" ما در صحنه دیگر"
نمیدانم آیا به این جمله فکر کرده ای که تاریخ مرتب در حال تکرار شدن است؟
اگه به تاریخ سری بزنی میتوانی زمان خود را درآن بیابی .

از امام علی(ع) جز فرق شکسته و امام اول بودنش چه می دانی؟

از چگونگی برقراری عدالتش چه؟ و برای اینکه عدالت برقرارشود چه بر سرش گذشت ؟ شاید فقط از غمهایش شنیده باشی ودلت برایش بسوزد! شاید با خود بگویی اگرمن در آن زمان بودم علی انقدرمظلوم واقع نمی شد؛ اما من به تو می گویم علی از این جهت که تو نشناسی اش مظلوم واقع شده!!!

زمان علی تکرار می شود تو خود را بیاب که کجای کاری ؟علی جبهه حق بود ومخالفانش جبهه باطل .اگر شناخت حق برایت سخت است ازسخن پیامبر (ص)استفاده کن که فرموند: حق باعلی(ع)است وعلی با حق .

...پس اگر علی زمانت را بشناسی حق را خواهی یافت
امکانات وب